Tävlingar och tider

Min utveckling

 

Jag har haft turen att ha farfar som noterat alla min lopp och tider från säsongen 2011 och framåt. Här kan ni se min tidsutvecklingen från år till år.

 

SB = Säsongsbästa

Snitt = snittiden från alla årets final lopp

Vissa år kan snitten bli felräknade då vind och annat spelar roll. 

 

Åren


200m

500m

1000m

5000m

2018

SB

38,26

1,38,60

3,30,33

20,04,47

Snitt

38,53

1,42,53

3,39,42

20,33,57

2017

SB

38:44

1,39,9

3,32,9

21,07,85

Snitt

39,16

1,43,51

3,47,51

22,37,41

2016

SB


1,41,00

3,31,547

20,34,21

Snitt


1,45,18

3,41,78

22,20,87

2015

SB


1,42,53

3,35,382

22,13,37

Snitt


1,50,27

3,44,21

22,16,08

2014

SB


1,38,13*

3,36,78

21,31,26

Snitt


1,44,93

3,49,94

22,58,49

2013

SB


1,44,27

3,36,57

22,04,45

Snitt


1,51,334

3,46,046

23,57,79

2012

SB


1,47,24

3,49,83

21,48,91

Snitt


1,51,26

3,53,10

22,30,51

2011

SB


1,45,69

3,53,49

20,00,83

Snitt


1,51,79

4,03,03

21,00,83